سال بین المللی کوه ها

در سال ۱۹۹۸ به پیشنهاد کشور قرقیزستان، سازمان ملل متحد، سال ۲۰۰۲ را به عنوان "سال بین‌المللى کوه‌ها"(International Year of Mountains) تعیین و اعلام کرد و سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) را به عنوان هماهنگ‌کننده‌ فعالیت‌هاى مربوط به این سال در سطح جهان مشخص نمود.

در طول سال ۲۰۰۲ کشورهاى کوهستانى جهان از جمله ایران با تشکیل کمیته‌هاى ویژه این سال برنامه‌هایى را پیش‌بینى و اجرا نمودند.

 

بازگشت