عضویت در انجمن

 

مدارک مورد نیاز جهت عضویت در انجمن حفظ محیط کوهستان

  

      1-      تکمیل برگه درخواست عضویت (فایل Word این برگه را می توانید با ارسال ایمیل به نشانی انجمن دریافت کنید)

2-       تصویر صفحه اول شناسنامه یا کارت ملی

نحوه ارسال مدارک

-     ایمیل نمودن مدارک فوق به نشانی meps.iran@gmail.com 

 توجه

3-      اعتبار عضویت از زمان پرداخت وجه فوق به مدت یک سال میباشد.

4-      در صورت تغییر نشانی و تلفن، مراتب را به دفتر انجمن حفظ محیط کوهستان اعلام نمایید.

5-      در صورت تمایل به دریافت کارت عضویت، با شماره 09128883997 تماس حاصل فرمایید.

 

 

بازگشت