"آینده‏ای که می‏خواهیم" : دستاورد کنفرانس سازمان ملل متحد پیرامون توسعه پایدار ریو+20 (22-20 ژوئن 2012)

 

بندهای مربوط به کوهستان در سند "آینده‏ای که می‏خواهیم" که در کنفرانس سازمان ملل پیرامون توسعه پایدار در ریودوژانیرو، برزیل مورد تصویب قرار گرفت به شرح زیر می‏باشد:

کوهستان‏ها

210. ما معتقدیم که فواید و مزایای مناطق کوهستانی برای توسعه پایدار ضروری هستند. اکوسیستم‏های کوهستانی، در تأمین منابع آبی برای بخش بزرگی از جمعیت جهان، نقش حیاتی ایفا می‏کنند؛ زیست‏بوم‏های شکننده کوهستانی به‏ویژه در برابر اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی، جنگل‏زدایی و تخریب جنگل‏ها، تغییر کاربری اراضی، تخریب سرزمین و بلایای طبیعی آسیب‏پذیر هستند؛ یخچال‏های کوهستانی سراسر جهان در حال عقب‏نشینی و کوچک شدن هستند، و تمامی این عوامل بر محیط زیست و رفاه جامعه بشری تأثیر منفی به جا می‏گذارند.

211. ما همچنین اعتقاد داریم که کوهستان‏ها غالباً سکونتگاه مردمان بومی و جوامع محلی هستند که به مرور زمان استفاده پایدار از منابع کوهستانی را آموخته‏اند. با این حال، این جوامع، اغلب به حاشیه رانده شده و کمتر مورد توجه قرار گرفته‏اند، از این رو ما تأکید می‏کنیم که تلاش‏های مستمر در رویارویی با فقر، امنیت غذایی و تغذیه، محرومیت اجتماعی و تخریب محیط زیست در این نواحی مورد نیاز می‏باشد. ما از دولت‏ها جهت تقویت اقدامات مشترک با مشارکت مؤثر و تبادل تجربیات همه ذینفعان، از طریق تقویت سازوکارها، توافق‏نامه‏ها و مراکز عالی موجود در زمینه توسعه پایدار کوهستان و همچنین ایجاد سازوکارها و توافق‏نامه‏های مناسب دعوت به عمل می‏آوریم.

212. ما تلاش بیشتر در جهت حفاظت از اکوسیستم‏های کوهستانی، شامل تنوع زیستی آن‏ها را خواستاریم. ما دولت‏ها را به تصویب چشم‏انداز بلندمدت و رویکردهای جامع از طریق تلفیق سیاست‏های خاص کوهستان با راهبردهای ملی توسعه پایدار که دربرگیرنده طرح‏ها و برنامه‏های کاهش فقر در نواحی کوهستانی به‏ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد تشویق می‏نماییم. در این راستا، حمایت بین‏المللی برای توسعه پایدار کوهستان در کشورهای در حال توسعه را خواستاریم.

بازگشت