روز جهانی کوهستان و نشست جهانی پیش رو
۹۶/۹/۱۶ - ٣۹۴ بازديد
موضوع روز جهانی امسال، "کوه ها تحت فشار تغییر اقلیم، گرسنگی و مهاجرت" تعیین گردیده است و هدف از آن تاکید بر چگونگی اثرات تغییر اقلیم بر امنیت غذایی و مهاجرت کوه نشینان می باشد.
 
امسال همزمان با روز جهانی کوهستان و با توجه به پانزدهمین سال تاسیس "نهاد بین المللی مشارکت برای کوه ها" (MP) ، نشست جهانی کوهستان در مقر فائو در رم ایتالیا با حضور مقامات و مسئولین محیط زیستی کشورهای عضو، نمایندگان آژانس های بین المللی، اعضا این نهاد، کارشناسان و نمایندگان سازمان های بین المللی برگزار می گردد. در این نشست جهانی بر اهمیت ارتقا جایگاه زیست بوم های کوهستانی و مردمان کوه نشین در مذاکرات و سیاست های بین المللی تاکید خواهد شد.
همچنین "چهارچوب اقدام" برای حمایت از فعالیت های اجرایی و بکارگیری سیاست هایی که به توانمندی مردمان کوه نشین کمک می نماید، مطرح خواهد شد و مهم تر اینکه سازوکارهای لازم به منظور تلفیق توسعه پایدار کوهستان در "دستور کار 2030" و "توافق پاریس" صورت خواهد گرفت.
 
همزمان با برگزاری این همایش جهانی، شش رویداد جنبی شامل موضوعاتی همچون، آموزش و نقش آن در توسعه پایدار کوهستان، علوم و تحقیقات در زیست بوم های کوهستانی، نمایشگاه عکس، دو کارگاه آموزشی دو روزه و نمایشگاه محصولات کوهستان شامل چهارده کالا که توسط جوامع کوه نشین از کشورهای مختلف تهیه شده به اجرا گذاشته خواهد شد.
نمایندگان عالی رتبه ای از کشورهای کوهستانی جهان با عنوان "سفیران کوهستان" در روز 13 دسامبر در همایش حضور خواهند یافت.
 
طی نشست جهانی رم، انتخابات برای تعیین اعضا جدید کمیته راهبری "نهاد بین المللی مشارکت برای کوه ها" (MP) انجام خواهد شد. این کمیته دارای 16 عضو، 8 عضو دولتی و 8 عضو غیر دولتی می باشد که خط مشی ها و برنامه های  MPرا تعیین می کند. این دومین دوره چهار ساله انتخاب اعضا کمیته راهبری می باشد، در دور اول، انجمن حفظ محیط کوهستان یکی از اعضا این کمیته بود که نمایندگی کشورهای منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه را به عهده داشت. 
 
 
بازگشت