روز جهانی کوهستان
۹۶/۹/۱۸ - ٣۱۱ بازديد
 
در پایان سال 2002، سال بین المللی کوه ها، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز 11 دسامبر را به عنوان روز جهانی کوهستان تعیین نمود و از سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد دعوت نمود تا مسئولیت امور مربوط به این روز در سطح جهان را بر عهده گیرد. از آن سال به بعد کشورهای کوهستانی جهان هر ساله با برگزاری آیین های مختلف بر اهمیت توجه به زیست بوم های کوهستانی تاکید نموده و برای ارتقا جایگاه جهانی کوه ها پافشاری نموده اند.
 
هر ساله نهاد متولی کوهستان در سطح جهان یعنی "مشارکت برای کوه ها" با انتخاب یک موضوع از کشورها و سازمان های عضو می خواهد که با توجه به موضوع سال و نیز با در نظر گرفتن الویت های محلی، برنامه های خاص کشور خود را سازمان دهی و به اجرا درآوردند. موضوع سال 2017، "کوه ها تحت فشار تغییر اقلیم، گرسنگی و مهاجرت" می باشد.
 
انجمن حفظ محیط کوهستان که از اولین اعضای نهاد"مشارکت برای کوه ها" می باشد، ضمن تبریک این روز به تمامی دوستداران کوهستان در سرتاسر کشور، آرزومند است روز 11 دسامبر از سوی مسئولین و دولت مردان مورد توجه شایسته قرار گرفته و از این فرصت مغتنم برای محافظت از این زیست بوم های ارزشمند و زندگی ساز استفاده نمایند. 
 
بازگشت