تسلیت
۹۶/۹/۲۰ - ۲۲۹ بازديد

 انجمن حفظ محیط کوهستان درگذشت جمعی از کوه نوردان در حادثه بهمن قله کول جنو را تسلیت گفته و از خداوند متعال برای بازماندگان صبر آرامش آرزومند است.

بازگشت