گزارش اجلاس جهانی کوهستان 2017
۹۶/۹/۲۸ - ٣٦۴ بازديد
در این اجلاس روز جهانی کوهستان، 11 دسامبر و پانزدهمین سالگرد تاسیس "نهاد مشارکت برای کوه ها" جشن گرفته شد. 215 شرکت کننده شامل: نمایندگان دولت ها، دانشگاهیان، موسسات تحقیقاتی، سازمان های بین دولتی و غیر دولتی گرد هم آمدند. روز جهانی کوهستان مصادف با اولین روز اجلاس بود که در آن نمایندگانی از سازمان ملل متحد، اعضا بنیانگذار مشارکت برای کوه ها، نمایندگان دولت های ایتالیا و سوئیس و برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) به سخنرانی پرداختند.
 
در ابتدای اجلاس، "برنامه اقدام" مشارکت برای کوه ها ارائه گردید و اعضا به گفتگو و پرسش و پاسخ در خصوص برنامه اقدام شامل: ارتباط کوه ها و تغییرات آب و هوا، مدیریت بلایای طبیعی، غذا و آب، کالا و خدمات کوهستان، جوامع کوهستانی و مهاجرت و ارتباط موضوعات فوق با دستورکار 2030 در خصوص توسعه پایدار پرداختند.
 
در ادامه، فعالیت ها و دستاوردهای مشارکت برای کوه ها مورد ارزیابی قرار گرفت و اعضا کمیته راهبری ضمن ارائه گزارش های خود به الویت ها و چالش های مناطق خود طی چهار سال گذشته پرداختند.
 
در خصوص راهبری و اداره نهاد مشارکت برای کوه ها، تصمیمات زیر مورد تصویب اعضا قرار گرفت: 
حفظ شرایط حق عضویت به شکل فعلی (یعنی صرفا کمک های داوطلبانه در حال حاضر دریافت گردد)
 انتخاب اعضای علی البدل کمیته راهبری
 حدف اعضای غیر فعال از لیست اعضا
 ادامه فعالیت دبیرخانه در مقر فائو
انتخاب اعضای جدید و علی البدل کمیته راهبری برای بازه زمانی 2021-2017 
اتخاذ راهبردهای حمایتی و ارتباطاتی 
بازنگری الویت ها و حوزه های اصلی فعالیت شامل: جلب حمایت ها، توسعه ظرفیت ها و اقدامات مشترک و ارتباطات 
 
پس از اتمام اجلاس، اعضا جدید کمیته راهبری، اولین جلسه خود را تشکیل دادند که در این جلسه ایتالیا به عنوان رئیس کمیته راهبری انتخاب شد. 
 
شایان ذکر است که در این جلسه انجمن حفظ محیط کوهستان در بخش سازمان های غیر دولتی برای یک دوره 4 ساله دیگر به عنوان نماینده خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) انتخاب گردید.
 
بازگشت