جنگلهای هیرکانی گیلان جهانی می شود
۹۶/۱۰/۲ - ٣٧٧ بازديد
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، محمد رضا عبدالهی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در رشت  اظهار داشت: جنگلهای هیرکانی از بقایای جنگلهای دوران سوم زمین شناسی هستند و به لحاظ پایداری و قدمت از اهمیت بسزایی برخوردار هستند و با وجود موقعیت خاص آب و هوایی climatic در کرانه جنوبی و جنوب غربی دریای خزر پوشش جنگلی منحصر به فردی شکل گرفته که به لحاظ تنوع و نقش آن مهم و بسیار ارزشمند است.
 
وی یاداور شد: حدود دو میلیون هکتار از این جنگلها در ایران و حدود 20 هزار هکتار آن در جمهوری آذربایجان واقع است .
 
عبدالهی خاطرنشان کرد: از آنجاییکه جنگلهای مذکور برای حفظ زیست بوم اهمیت دارند، ثبت جهانی آنها در یونسکو می تواند اقدام مناسبی برای این جنگل ها باشد که در این راستا پیگیری های موثری به عمل آمده و از سال گذشته اقدامهای اولیه برای ثبت جنگلهای لیسار تالش، گشت رودخان فومن و سیاهرود رودبار به عنوان میراث طبیعی جهانی صورت گرفته و مراحل نهایی شدن آن در دست انجام است.
 
عبدالهی گفت: به دلیل گستردگی و ارزشمندی موضوع نیاز به همکاری و تعامل دستگاههای دیگر نظیر سازمان جنگلها ،محیط زیست و میراث فرهنگی است.
 
وی افزود: در این ارتباط کتابچه ای از سوی نمایندگان دستگاههای مربوط تهیه شده که در آن به ویژگی های انحصاری و برجسته این جنگلها تاکید شده و در بدو امر 15 مکان ( site ) معرف جوامع مختلف جنگلهای هیرکانی برای ثبت جهانی معرفی شده که سه مکان آن در گیلان قرار دارد.
 
وی گفت: این مکان ها به عنوان مناطق حفاظتی تلقی و هیچگونه دخالت انسانی در آن انجام نخواهند شد و به عنوان منطقه zone مرکزی تلقی می گردند، پیرامون مناطق مرکزی ، منطقه حائل buffer zone خواهند بود که نقش ضربه گیر را خواهند داشت و در آینده می توان مکان های کمتر دست خورده دیگری را به محدوده ثبت اضافه کرد.
 
 وضعیت جنگلهای گیلان
 
مساحت استان گیلان حدود 147 هزار هکتار است ، این استان در در کرانه دریای خزر واقع شده است .
در این استان بیش از 564 هزار هکتار جنگل وجود دارد که بخشی از جنگلهای هیرکانی است و دارای گونه های با ارزش و منحصر به فردی مانند بلوط، راش، ممرز، توسکا، افرا، انجیلی، سرخدار، ارس و زربین و اکو سیستم متنوع جانوری است.
55 درصد از سطح جنگلهای گیلان را جنگلهای انبوه تشکیل می دهد و 29 درصد نیمه انبوه، حدود 12 درصد به دلیل نزذیکی به روستاها مخروبه و حدود چهار درصد نیز بیشه زار، درختچه زار و جنگلهای دست کاشت مصنوعی است.
 
از نظر توپوگرافی جنگلهای گیلان در دامنه های کوهستانی شمال البزر واقع شده و عموما شیب دار است و 20 درصد از مساحت این عرصه ها را جنگلهای حفاظتی و حمایتی تشکیل می دهند.
 
نظر به اهمیت جنگلها و نقش آن در حیات بشری نیاز است که نگاه حمایتی ویژه ای به این بخش معطوف شود و با فرهنگ سازی مثبت در آحاد جامعه، بکار گیری نیروی انسانی تحصیل کرده و تهیه و استفاده از طرح آمایش سرزمین و هدایت تک خانوار ها و آبادی های پراکنده به روستاهای پایدار به کمک جنگل شتافت.
 
بازگشت