سیل در گزنه استان مازندران
۹۷/۶/۱۰ - ۲۲٠ بازديد

 

دره یخار در ارتفاع 5000 متری کوه دماوند محل انباشت ریزش‌های برف‌های زمستانی و بهمن‌هایی در طول فصل زمستان می‌باشد که در این دره فشرده و به شکل برف و یخ انبار می‌شود. در سال‌های اخیر نشانه‌هایی از بالا رفتن سرعت ذوب یخ در این دره مشاهده شده است که در نتیجه اثرات تغییر اقلیم جهانی و بالا رفتن درجه حرارت می‌باشد. 
 
کوه‌ها را در سال‌های اخیر رصدخانه‌های تغییر اقلیم نامیده‌اند و این به آن دلیل است که آن‌ها از اولین مناطقی هستند که اثرات تغییر اقلیم را به شکل عقب نشست یخچال‌ها نشان می‌دهند. 
 
آب شدن و پسرفت یخچال‌های کوهستانی در نتیجه گرم شدن زمین تقریبا در تمام نقاط دنیا مشاهده می‌شود که نمونه‌های بسیاری را می‌توان به شهادت گرفت. یک نمونه بارز این پدیده کوچک شدن کلاهک برفی در کوه کلیمانجارو افریقا است. 
بیش از 1000 یخچال تنها در منطقه پامیر (هیمالیا) در دو دهه اخیر به طور کامل ذوب شده و از صفحه روزگار محو شده‌اند.   همچنین بر اساس مطالعات ایسیمود میزان گرم شدن هوا در نواحی کوهستانی چند برابر نقاط پست می‌باشد که این مسأله زنگ خطری جدی، نه تنها برای کل جهان، بلکه بویژه برای کشورهایی واقع در مناطق خشک می‌باشد.(ICIMOD)
 
 بالا رفتن دمای زمین و اثرات منفی آن در نواحی کوهستانی، خدمات و کالاهای اکوسیستم‌های کوهستانی و در رأس آن‌‌ها منابع آب شیرین را با شدت و سرعت به مخاطره انداخته است . اثرات تغییر اقلیم بر منابع طبیعی، جوامع کوه‌نشین و جوامع انسانی پایین دست بسیار گسترده و شدید می‌باشد. این بدان معناست که توجه به اهمیت نواحی کوهستانی لازم است در کلیه مذاکرات مربوط به توسعه پایدار در چارچوب تغییر اقلیم مورد تأکید قرار گرفته و آسیب‌پذیری و شکنندگی ذاتی کوه‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد. (WMF 2016)
"بر اساس طبقه جهانی، کوه‌های کشورمان در طبقه "کوه‌های مناطق خشک" قرار دارند. کوه‌های واقع در این طبقه‌بندی در چرخه هیدرولوژیکی نقش کلیدی بر عهده دارند. در این کشورها تولیدات کشاورزی عمدتاً بر پایه آب جاری از بالادست یعنی نواحی کوهستانی متکی است." (فائو 2011) 
 
اینکه امروز کوه‌های کشورمان تحت تأثیر تغییرات اقلیمی خشک‌تر می‌شوند، یک واقعیت عینی است. سرچشمه بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رودهای ایران به پهنه‌های مرتفع کوهستانی وابسته است که بارش‌های جوی، آن هم به شکل برف را دریافت و در خود ذخیره کرده و با گرم شدن هوا، آب‌ رودها را تأمین می‌کنند.
رخداد سیل دره یخار کوه دماوند نشانه دیگری است در اهمیت کوه‌ها و ضرورت اعمال مدیریت مطلوب در این نواحی به منظور حفاظت از آن‌ها.
 
لینک فیلم سیل گزنه: www.aparat.com/v/5FTar
 
بازگشت