بررسی چالش های مدیریتی و اقلیمی جنگل های کشور در نشست هم افزایی علمی
۹۷/۶/۲۶ - ٣۱٣ بازديد

 

به گزارش خبرنگار مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، در این نشست ابتدا بهمن افراسیابی مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت گزارشی از روند اقدامات انجام شده در خصوص مدیریت پدیده خشکیدگی در جنگل‌های زاگرس و شیوع پدیده خشکیدگی در سایر مناطق اکولوژیک کشور از جمله مناطق ایرانی- تورانی و خلیج عمانی ارائه کرده و یادآور شد: راه حل های پیشنهادی باید جامع، فراگیر و حول محور سیاست های راهبردی سازمان باشد.

مهدی رجبی زاده مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان نیز در این نشست از خشکیدگی جنگل های کهور در منطقه ریگان خبر داد و از طغیان آفات و بیماری های درختی در این منطقه سخن گفت.

رجبی زاده معتقد است نمی شود یک نسخه شفابخش را برای همه مناطق تجویز کرد بلکه مطالعات جامع باید بر پایه شرایط اقلیمی موجود هر منطقه انجام شود.

محمدرضا آخوندی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد دیگر مدعو این نشست از خشکسالی و کم آبی در استان به عنوان چالشی اساسی و جدی یاد کرد و افزود: باید برای برون رفت از مشکلات موجود چاره ای اساسی اندیشید کهآبخیزداری یکی از راه‌های نجات منابع طبیعی است.

در ادامه این نشست اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، بر توجه جدی به پایش متوالی مناطق بحرانی و ضرورت انجام فعالیت‌های آبخیزداری تاکید کرده و پخش سیلاب و توجه به رویکرد «جست محوری» بجای «بذر محوری» و اجرای عملیات پرورشی در توده های جوان زاگرس را امری ضروری برشمرده و بر ایجاد بانکت های دستی با هدف ذخیره سازی نزولات آسمانی تاکید کردند.

مازیار موثقی رییس گروه جنگل‌کاری و توسعه جنگل دفتر فنی جنگل های خارج از شمال در این نشست بر اجرایی شدن دستورالعمل کنترل زوال در اکوسیستم های زاگرس که توسط فائو تهیه شده تاکید کرد و تدوین برنامه ملی پایش جنگل را در این میان کاری لازم و ضروری خواند.

پیرزادیان معاون دفتر جنگل های خارج از شمال به روز کردن آمار سطوح خشکیدگی جنگل های کشور را اقدامی لازم برشمرد و تشکیل کمیته راهبری و پایش جنگل ها توسط شورای عالی سازمان جهت برنامه ریزی بهینه و همچنین بهره گیری از نتایج بازدید کارشناسان فائو  از جنگل را خواستار شد.

ابراهیمی رستاقی از اعضای بازنشسته شورای عالی جنگل نیز بر ایجاد کمیته راهبری برای مدیریت پدیده خشکیدگی جنگل‌های زاگرس تاکید داشت و استفاده از متدولوژی مشخص برای به روز کردن آمار مربوط به سطوح جنگل های بحرانی کشور را کاری ضروری خواند.

بر اساس این گزارش در نشست هم افزایی و بررسی چالش های مدیریتی و اقلیمی جنگل های کشور، سر انجام کامران پورمقدم به جمع بندی نتیجه حاصله از آن پرداخت و علاج کار منابع طبیعی را اجرای مدیریت جامع آبخیز دانست و در ادامه خواستار تلفیق عملیات آبخیزداری با عملیات بیولوژیکی شد.

رییس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری تشکیل کارگروه ویژه برای پایش جنگل‌ها را امری ضروری خواند و افزود: در جلسات آتی این موضوع را دنبال و پیگیری خواهیم کرد.

 

 

بازگشت