آلودگی خاک را متوقف کنیم
۹۷/۹/۱۵ - ٣۲٣ بازديد

 کمپینی که با نام راه حلی برای آلودگی خاک باش « Be the Solution to Soil Pollution» به دنبال افزایش آگاهی و درخواست از مردم برای متوقف کردن آلودگی خاک است.

یک سوم از خاک های جهان در حال حاضر تخریب شده است. با افزایش جمعیت به 9 میلیارد نفر در سال 2050، آلودگی خاک یک مسئله بسیار حیاتی خواهد بود چراکه به عنوان یک مسئله جهانی باعث مسموم کردن غذایی که می خوریم و آبی که می نوشیم، هوایی که تنفس می کنیم و تخریب خاکی می شود که 95 درصد غذای ما از آن حاصل می شود.
 
خاک توان بالایی برای تصفیه و تعدیل، تجزیه و حذف اثرات منفی آلاینده ها دارد ولی خب این توان محدود است. اغلب آلاینده ها عمدتاً منشا انسانی دارند. فعالیت هایی همچون عملیات های کشاورزی ناپایدار، فعالیت های صنعتی و معدنی از جمله فعالیت هایی هستند که چنین آلاینده هایی را تولید می کنند.  در سیاست های محیط زیستی ابلاغی مقام معظم رهبری به صورت مستقیم به اهمیت منابع خاک، خصوصاً آلودگی و تخریب خاک در راستای دستیابی به امنیت غذایی اشاره شده است. اکنون زمانی است که لازم است این واقعیت مد نظر قرار گیرد. مبارزه با آلودگی هوا نیازمند تمام توان و توجه ما است تا در عمل نشان دهیم که به اهمیت خاک واقف هستیم. ما باید راه حلی برای آلودگی خاک باشیم.
 
بر اساس سازمان خوار و بار جهانی:
 
خاک یک سوم از کربن جو را در خود ذخیره کرده است و می تواند در مدیریت تغییراقلیم به ما کمک شایانی نماید.
 815 میلیون انسان در وضعیت ناامنی غذایی قرار دارد و 2 میلیارد نفر از نظر ماده مغذی در وضعیت ناامنی ماده مغذی هستند، ولی می توان این مسئله را به وسیله خاک حل کرد.
 
 95 درصد از غذای ما از خاک سرچشمه می گیرد.
 33 درصد از خاک های جهان در حال حاضر تخریب شده اند. 
 قسمت اعظم مشکلات آب ریشه در خاک دارد.
 
 با مدیریت کامل خاک کشاورزی، می‌توان راندمان تولید محصول را تا 100 درصد افزایش داد، در حالی که پروژه‌های آبیاری نوین، 30 تا 40 درصد در بالا بردن راندمان نقش دارند.
 
بازگشت