۲۶/۵۰۰ گونه جانوری و گیاهی جهان در معرض خطر انقراض هستند
۹۷/۱۰/۲۴ - ۲٦٠ بازديد
 
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): بر اساس آخرین گزارش اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) بیش از ۲۶/۵۰۰ گونه جانوری و گیاهی جهان در معرض خطر انقراض هستند که این تعداد بیش از ۲۷ درصد کل گونه های ارزیابی شده را شامل می شود.
 
۴۰‎٪  دوزیستان
 
‎٪۲۵  پستانداران
 
۳۴‎٪ مخروطیان
 
۱۴‎٪ پرندگان
 
۳۱‎٪ کوسه ماهیان
 
۳۳‎٪ مرجان ها
 
۲۷‎٪ سخت پوستان
 
در خطر انقراض قرار دارند.
 
تاکنون وضعیت بیش از ۹۶/۵۰۰ گونه توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت ارزیابی شده است.
 
بازگشت