درگذشت برونو مسرلی 2019-1931
۹۷/۱۲/۶ - ۴۱۴ بازديد
 
او در سال 1931 در برن سوئیس متولد شد و در سال 1962 موفق به اخذ مدرک دکتری و در سال 1969 به درجه پروفسوری نائل آمد. در سال های بعد او به عنوان رئیس دانشگاه برن، پروفسور افتخاری و رئیس اتحادیه بین المللی جغرافیا فعالیت نمود.
 
با وجود دنیایی از دانش و معلومات، فروتن، بی آلایش، مهربان و در مقابل سئوالات وقت و بی وقت پرسشگران بردبار بود. 
 
در سال 1392 به دعوت انجمن حفظ محیط کوهستان برای شرکت در "همایش حقوق مناطق کوهستانی" به ایران سفر کرد. طی مدت کوتاه اقامت در تهران، سیمای مهربان و سادگی او آنچنان اعضای انجمن را تحت تأثیر قرار داد که همه شیفته شخصیت وی شدند. 
 
فهرست خدمات و دستاوردهای مسرلی به کوه ها بسیار طولانی است. هر چند که او طی پنج دهه به همراه بزرگان دیگری همچون جک ایوز، یوری بادنکوف و لارنس همیلتون گام های موثری در جهت ارتقاء جایگاه کوهستان در سطح جهان و  تنظیم و تدوین اوراق و اسناد بین المللی کوهستان برداشتند، اما نقش مسرلی همواره تعیین کننده و پررنگ تر از دیگران بود.
 
پژوهش های مهم او در زمینه جغرافیای کوهستان بویژه پژوهش های میدانی بر روی یخچال های کوهستانی، دوره های  اقلیمی و تغییرات محیطی در رشته کوه های آلپ، کوه های آفریقا، هیمالیا و آند متمرکز بود.
 
همزمان با تدریس در دانشگاه او مسئولیت های مهمی در سازمان ها و مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، یونسکو، اتحادیه بین المللی جغرافیا و گنجاندن فصل 13 (مدیریت اکوسیستم های آسیب پذیر، توسعه پایدار کوهستان) در اسناد مربوط به دستور کار 21 بر عهده داشت. 
 
"برونو مسرلی از شریف ترین انسان هایی بود که من در طول زندگی شناخته ام" (عبداله اشتری)
 
انجمن حفظ محیط کوهستان درگذشت این دانشمند برجسته را به عموم دوستداران کوهستان در سراسر جهان تسلیت می گوید. خدمات ارزشمند او به کوه ها و جامعه بشری همواره در یادها باقی خواهد ماند.
 
 
بازگشت