ساعت زمین (Earth Hour)
۹۸/۱/۱۰ - ۲٧٣ بازديد

 

در این رویداد که هر سال در آخرین شنبه ماه مارس برگزار می شود ساعت ۲۰/۳۰ به وقت محلی همه افراد در خانه، در محل کار و… با خاموش کردن چراغ ها و دستگاه های الکترونیکی غیر ضروری به مدت یک ساعت (تا ساعت ۲۱/۳۰) یادآوری می کنند مصرف مدیریت نشده و بیش از حد انرژی با ایجاد تغییرات آب و هوایی زمین را با مخاطرات جدی روبرو کرده است.

ساعت زمین در واقع جرقه ای است برای آنکه مردم و دولت ها بدانند تغییرات آب و هوایی و از دست رفتن تنوع زیستی ناشی از مصرف نادرست انرژی، سیاره ما را تهدید می کند.
 
همزمان با ساعت زمین بسیاری از بناها و ساختمان های معروف جهان از جمله برج ایفل پاریس، آکروپولیس آتن، دروازه هند در دهلی نو، دروازه براندبورگ برلین، سالن اپرای سیدنی، کاخ کرملین مسکو و … چراغ های خود را خاموش می کنند.
 
در ایران نیز طی سال های اخیر در ساعت زمین چراغ های برج میلاد تهران، ۳۳پل اصفهان، پل سفید اهواز، ساعت میدان شهرداری رشت، کاخ شهرداری تبریز، نارین قلعه میبد و… به مدت یک ساعت خاموش می شوند.
 
ساعت زمین امسال در ایران در روز شنبه دهم فروردین ماه ساعت ۲۰/۳۰ آغاز می شود.
 
بازگشت