پیش نویس آیین نامه تشکیل کارگروه مدیریت و بهره برداری پایدار کوهستان نهایی شد.
۹۸/۶/۱۷ - ۲٧۲ بازديد

انجمن حفظ محیط کوهستان در سال 2002 همزمان با سال بین المللی کوه ها، تشکیل یک نهاد دولتی در خصوص کوهستان را به سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد نمود و از همان سال این مسأله را پیگیری نمود. دو تن از اعضاء انجمن در هشتاد و هشتمین جلسه کمیته ملی توسعه پایدار در سال 1381 زمانی که این سازمان هنوز در خیابان نجات الهی قرار داشت، شرکت نموده و از ضرورت ایجاد نهاد متولی کوهستان که دارای اختیارات قانونی در محافظت و توسعه پایدار نواحی کوهستانی کشور را داشته باشد، دفاع نمودند.

با پیگیری انجمن در سال 1384 کارگروه فرعی کوهستان در کمیته ملی توسعه پایدار ایجاد گردید و همزمان دفتری با نام "دفتر کوهستان" در این سازمان ایجاد شد. این دفتر اقدام به تشکیل کارگروهی به نام "کوهستان" نمود و از دستگاه های مرتبط برای شرکت در جلسات دعوت نمود. در جلسات  این کارگروه تدوین آیین نامه اجرایی مدیریت جامع کوهستان در دستور کار قرار گرفت و بخش هایی از آن تهیه شد اما با تغییر مدیران و معاونت های محیط طبیعی سازمان هر بار فعالیت کارگروه کوهستان متوقف و نهایی شدن آیین نامه نیمه تمام رها گردید.

پس از سال ها پیگیری انجمن حفظ محیط کوهستان، در مراسم "روز جهانی کوهستان" در سال گذشته (1397)، تشکیل کارگروه کوهستان مجددا به سازمان پیشنهاد و از معاونت محترم محیط طبیعی درخواست گردید تا تشکیل این کارگروه را در دستور کار سازمان قرار دهد.

خوشبختانه طی سه جلسه با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط، متن آیین نامه پیشنهادی نهایی و آماده ارائه و تصویب در هیأت دولت گردیده است.

انجمن حفظ محیط کوهستان که سال ها نقش اساسی در تدوین این آیین نامه را داشته، امیدوار است هر چه سریع تر این آیین نامه مراحل قانونی را طی نموده تا بتواند وظایف قانونی خود در قبال محافظت از زیست بوم های حساس و شکننده کوهستانی کشور را آغاز نماید.

"... لازم به ذکر است، مدیریت این اکوسیستم حساس و شکننده هماهنگی کلیه دستگاه های مرتبط را می طلبد و از این منظر تدوین آیین نامه مذکور گامی مهم برای دستیابی به مدیریت یکپارچه و توسعه پایدار محیط های کوهستانی کشور است.  ..." 
در آیین نامه پیشنهادی وظایف ارگان های مرتبط تعریف و نحوه اداره کارگروه در سطح ملی و استانی تعیین گردیده است.

لازم می داند از توجه و پیگیری های جناب آقای مهندس حمید ظهرابی، معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی و جناب آقای مهندس محمد مدادی مدیر کل دفتر موزه ملی و ذخائر ژنتیکی و سرکار خانم مهندس شیده عطری که موجب تسریع و نهایی شدن این آیین نامه گردید، سپاسگزاری نماید.

انجمن حفظ محیط کوهستان

 


بازگشت