گالش‌ها، به همت انجمن محیط زیست کوهستان و با حمایت حوزه هنری گیلان، کتاب گالش‌ها چاپ شد.
۹۸/۶/۲۰ - ۲۵٦ بازديد

 

 

 در رشته‌کوه‌های البرز، مردمانی به نام «گالش» زندگی می‌کنند که معیشت آن‌ها برمبنای اقتصادِ دام‌داری و کوچ‌نشینی است‌. مردمانی با فرهنگی کهن و کم‌تر شناخته‌شده. گالش‌ها، زندگی نیمه‌کوچ‌نشینی دارند که هوشمندانه با طبیعت (جلگه، جنگل و کوهستان) و راه‌های تامین معیشت‌شان تطبیق دارد. زندگی دام‌داران رابطه‌ی مستقیمی با علوفه دارد و کوچندگان هرساله برای رسیدن به مراتع سرسبز، کوچ می‌کنند. این کوچ در بهار از جلگه به‌سمتِ کوهستان و در پاییز برعکس است. ابعاد زندگی گالش‌ها، علی‌رغم نقشِ پررنگ آن‌ها در نظام اجتماعی منطقه از دوران کهن، نحوه‌‌ی زندگی و معیشت و آئین و رسوم خاص‌، کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. مردمانی که تحولاتِ عمیق اجتماعی-اقتصادی و شیوه‌ی معیشتی سخت‌ِ آن‌ها، مخاطره‌های طبیعی و تغییرات محیط‌زیستی، سبب‌شده که به‌شدت در معرضِ زوال اجتماعی و فرهنگی قرار گیرند. این کتاب، نخستین اثر چاپ شدهی مستقل درباره‌ی شناخت گالش‌ها در محدوده‌ی سیاسی استان گیلان است. امید است که با انتشار آن، چنین مطالعاتی، هرچند با تاخیر فراوان، اندک اطلاعاتی در زمینه‌‌ی زیستِ مردمان بومی کوهستانی البرز به‌دست دهد.

مطالعه این کتاب را به افرادی که علاقه مند کسب اطلاعات در زمینه دانش بومی و شیوه های معیشتی مردمان کوهستان هستند، توصیه می کنیم.

انجمن حفظ محیط کوهستان از آقای نیما فرید مجتهدی بابت تقدیم کتاب به آقای عبداله اشتری مدیر عامل انجمن حفظ محیط کوهستان کمال تشکر و سپاسگزاری را دارد.

بازگشت